Ακανόνιστες χρωματιστές λωρίδες από γυαλί που σε συνδυασμό σχηματίζουν μία γυάλινη γέφυρα. Παραπέμπουν αυθόρμητα σε εικόνες αντικειμένων, άλλων ασύμμετρων και άλλων συμμετρικών που όλα τους δημιουργούν μια ξεχωριστή αρμονία.