Σωστή πρωτοβουλία νεαρών κυριών με καλλιτεχνική μόρφωση, γούστο και πρωτότυπες ιδέες για τη μετατροπή υαλιών από μπουκάλια σε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα.