«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»

Η λέξη «καλειδοσκόπιο» προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «καλ(ός)», που σημαίνει ομορφιά / όμορφη, «εἶδος», που σημαίνει μορφή / σχήμα και το αρχαίο ρήμα «σκοπεῖν» που σημαίνει να βλέπω/ να παρατηρώ. Καλειδοσκόπιο =Η παρατήρηση των όμορφων σχημάτων. Αυτό ακριβώς βλέπουμε στη νέα συλλογή Καλειδοσκόπιο των MiNiMiS, την Κέρκυρα και την ομορφιά των χρωμάτων και σχημάτων της μέσα από τα σχήματα των ανακυκλωμένων γυάλινων κοσμημάτων. Τα Bridges, Tangram, Rocks, Nautilus και Quad είναι τα σχήματα που χρησιμοποιήσαμε για να σχηματίσουμε τη Συλλογή Καλειδοσκόπιο.