Τι είναι η δημιουργική ανακύκλωση (upcycling);

Με τον όρο upcycling αναφερόμαστε στη διαδικασία μετατροπής των απορριμμάτων ή άχρηστων υλικών σε νέα υλικά ή προϊόντα καλύτερης ποιότητας ή υψηλότερης περιβαλλοντικής αξίας.
Η πρώτη φορά που καταγράφτηκε ο όρος upcycling ήταν από τον Reiner Pilz σε ένα άρθρο του Thorton Kay από το Salvo το 1994. Ο όρος upcycling, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει υπερκύκλωση, ήταν τίτλος του βιβλίου του γερμανού Gunter Pauli το 1996.

μπουκάλι ανακύκλωση

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε δημιουργική ανακύκλωση (upcycling) πρώτων υλών;

Στόχος του upcycling είναι:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
    Μειώνει την κατανάλωση των νέων πρώτων υλών για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η μείωση της χρήσης των νέων πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , της ρύπανσης των υδάτων , ακόμη και των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
    Η Ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τη δική μας και των παιδιών μας.
  • Αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τον όγκο εκείνων των απορριμμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

δημιουργικη ανακυκλωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζούμε την εποχή του υπερκαταναλωτισμού και βαλλόμαστε από πολύ καλά οργανωμένα διαφημιστικά μέσα τα οποία χτυπούν στο υποσυνείδητο και να μας δημιουργούν διαρκώς νέες ‘’ανάγκες’’. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο άνθρωπος του σήμερα είναι καταναλωτικό ον , εμείς προτρέπουμε τον καταναλωτή του σήμερα να είναι τουλάχιστον σκεπτόμενα και συνειδητά καταναλωτής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα προιόντων δημιουργικής ανακύκλωσης που μπορεί κανείς να στηρίξει τις αγορές του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Για παράδειγμα , την ανάγκη για αγορά ενός κοσμήματος υψηλής αισθητικής μπορεί να την καλύψει κανείς με ένα MiNiMiS κόσμημα το οποίο όχι μόνο δεν είχε απόβλητα προς το περιβάλλον αλλά επαναχρησιμοποιήθηκε και ένα γυάλινο μπουκάλι.

Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ρούχα, μπορεί να κάνει μια έρευνα και να βρει εταιρίες που κατασκευάζουν οικολογικά ρούχα φτιαγμένα από μη συνθετικά προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον .

Όταν για παράδειγμα κάποιος ψάχνει ένα έργο τέχνης για το σπίτι του ή τον χώρο εργασίας του μπορεί να αναζητήσει χειροτέχνες, πολύ ταλαντούχους, που να χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά στα έργα τους.

Η φιλοσοφία της ανακύκλωσης είναι στάση ζωής. Ψώνισε συνειδητά!

Το ήξερες??? -> Με ένα τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούμε ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.